تماس با ما
021-25441600
021-25441500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد مهندسی فروش

شامل بررسی پلان پروژه و ظرفیت سنجی و انتخاب دستگاه می باشد که با مهندسین مشاور پروژه را بررسی و بهترین مسیر کانال و لوله را در اختیار کارفرما قرار می دهد
تهیه نامه فنی ، تهیه نقشه کانال ، تهیه نقشه جانمایی و لوله کشی ، بازدید از پروژه

واحد نظارت

بعد از فروش کالا تیم نظارت و پیمانکار نصب به پروژه مراجعه و با هماهنگی با تیم کارگاه پروژه اقدام به نصب دستگاه ها می کنند که در چندین مرحله از فرآیند نصب تیم نظارت از پروژه بازدید نموده تا کار به نحو صحیح انجام و تحویل مشتری گردد .
تهیه برآورد نصب ، نصب دستگاه ، تحویل به مشتری

واحد خدمات

بعد از نصب دستگاه و تحویل آن به مشتری تیم نصب سریال دستگاه ها را در اختیار تیم خدمات قرار داده تا دستگاه ها گارانتی گردد و با شروع دوره گارانتی مصرف کننده از خدمات تیم پشتیبانی بهره مند میگردد .
ارسال کارت گارانتی ، راهبری پیمانکاران خدمات ، تهیه و بررسی قطعات معیوب

واحد سرویس و نگهداشت و تمدید گارانتی

این واحد جهت وفادار ماندن مشتری به برند و دستگاه  خدمات اضافه به مشتری ارائه می نماید .
تمدید مدت زمات گارانتی ، ارائه خدمات vip ، بستن قرارداد سرویس و نگهداری